به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • «اشتغال‌ و جهانگردی»، قسمتی‌ از کتاب‌ «فرهنگ، سیاست‌ و توسعه‌ در ایران‌ امروز»

معزالدین، محمد: «اشتغال‌ و جهانگردی»، قسمتی‌ از کتاب‌ «فرهنگ، سیاست‌ و توسعه‌ در ایران‌ امروز».- تهران: نشر دال، 1379، صص: 385-398.

چکیده:

جهانگردی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ رشته‌ مهم‌ از بخش‌ خدمات‌ در مقابل‌ صنعت‌ و کشاورزی‌ مستلزم‌ بکارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ است‌ و صرف‌ هزینه‌ جهانگردان‌ در کشور موجب‌ پدید آمدن‌ فرصت‌های‌ فراوان‌ برای‌ کار و اشتغال‌ می‌گردد. در ابتدا این‌ سؤ‌ال‌ وجود دارد که‌ اشتغال‌ در جهانگردی‌ دقیقاً‌ چیست؟ بطور کلی‌ صنعت‌ جهانگردی‌ به‌ سه‌ طریق‌ به‌ امر اشتغال‌ کمک‌ می‌کند:

-1 اشتغال‌ مستقیم‌ -2 اشتغال‌ غیرمستقیم‌ -3 اشتغال‌ منتج‌ شده‌

گزارش‌ حاضر ضمن‌ مقایسه‌ اشتغال‌ در بخش‌های‌ خدمات‌ جهانگردی، هتل‌داری‌ و اشتغال‌ در بعضی‌ فعالیت‌های‌ مرکزی‌ مرتبط‌ با جهانگردی‌ در کشورهای‌ صنعتی، دورنمایی‌ از کیفیت‌ شغل‌ها، سطوح‌ شغل‌ها، ساعات‌ کار ... را مورد بررسی‌ قرار داده‌ است.

این‌ گزارش‌ ضمن‌ مقایسه‌ تعطیلات‌ عمومی، مرخصی‌ها، حقوق‌ و ... ایران‌ با سایر کشورها گامی‌ جهت‌ بررسی: - تغییرات‌ فراغت‌ و اقتصاد - دیدگاه‌های‌ صنعتی‌ مسافرت‌ - روشهای‌ اوقات‌ فراغت‌ در منطقه‌ - توصیه‌هایی‌ برای‌ دولت‌ها - توصیه‌هایی‌ برای‌ صنعت‌ جهانگردی، و ارائه‌ راهکار در خصوص‌ کاربرد صنعت‌ گردشگری‌ در مدیریت‌ اوقات‌ فراغت‌ برداشته‌ است.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد