به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نگرشى بر وضع لباس جامعه

کارشناسان دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى. ۱۳۷۲. نگرشى بر وضع لباس جامعه. تهران: معاونت پژوهشى و آموزشىوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى.

چکیده:

پوشاک به عنوان یکى از نمودهاى اصلى فرهنگ در هر جامعهاى همواره مدنظر بوده است، به طورى که مىتوان از آنبه عنوان محلى براى ابراز دیدگاههاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى جوامع نام برد. در این پژوهش که در خصوص وضع لباس در جامعه انجام پذیرفته است، مطالب متنوعى راجع به نقش پوشاک در جامعه و ریشهشناسى باورهاى ملى و دینى در رابطه با لباس ذکر گردیده است.

بخشى از این تحقیق، به این مسأله مىپردازد که لباس، ذوقیات هنر عامه است و سلیقهها، علاقهها و رفتار مردم، به نحوى در شکل و نوع البسه خود را نمایان مىسازد، به طورى که آنقدر مىتوان به وسیله لباس کسب تشخص کرد که با وسایل دیگر نمىتوان به این مهم رسید. از دیگر سو، لباس یک جامعه در حقیقت نمایشگاهى دایمى و در عین حال سیار از دین، سیاست،  ادب، اخلاق، رفتار، فرهنگ، تمدن و تاریخ یک ملت است.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد