به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • خرافه و خرافه گرایی

نصیرى، فاطمه.۱۳۷۸. خرافه و خرافه گرایى. تهران: معاونت پژوهشى وآموزشىوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى.

چکیده:  رواج خرافات مانع رشد افکار و اندیشههاست. از طرف دیگر توجه بهزمینههایى که باعث رشد فکر و اندیشه شده و از رواج اوهام و خرافات بکاهد، ضرورى و لازم است. در این مقاله، آموزش و پرورش، رسانهها و وسایل ارتباط جمعى را از جملهراههاى مبارزه با خرافات معرفى مىنماید.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد