به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

کارشناسان دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى . ۱۳۷۸ . جمع‌بندى کارشناسى‌ بررسى گزارش‌هاى وضع فرهنگى و ارائه راه‌ کارها و شاخص‌ها . تهران : معاونتپژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى .

چکیده : دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومىدر راستاى تحقق بخشى از اهداف و وظایفشوراى فرهنگ عمومىمبنى بر مطالعه دایمى وضع فرهنگ عمومى کشور و ارزیابى آناقدام به تشکیل گروه علمى ـ مشورتى »بررسى گزارشهاى وضع فرهنگى و ارائه راه کارها و شاخصهاى مورد نظر « نمود . گروه مذکور با حضور تنى چند از صاحبنظران فرهنگى بهبحث و بررسى پیرامون موضوع فوق پرداخته و شاخصهاى پیشنهادى خود را براى تهیهگزارشهاى وضع فرهنگى در سطح کشور ارائه نموده است
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد