به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • انتخاب نمایندگان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن

انتخاب نمایندگان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن
(مصوب جلسه ۵۱۰ مورخ ۲۰/۵/۸۸ شورای فرهنگ عمومی)
 
در جلسه ۵۱۰ مورخ ۲۰/۵/۸۸ شورای فرهنگ عمومی، موضوع انتخاب نمایندگان شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نام­گذاری اماکن ـ مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین­نامه نظارت بر نام­گذاری شهرها، خیابان­ها، اماکن و مؤسسات عمومی، مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ ۲۰/۶/۸۶ شورای فرهنگ عمومی به شرح ذیل به تصویب رسید.
براساس بند «د» ، ماده ۱/۲ ترکیب اعضای شورای مرکزی نظارت بر نام­گذاری اماکن، حجت­الاسلام والمسلمین سید محمدرضا طباطبایی نسب به عنوان صاحب­نظر امور دینی و به پیشنهاد شورای
سیاست­گذاری ائمه جمعه برای عضویت در این شورا انتخاب گردید.
همچنین براساس بند «و»، ماده ۱/۲ ترکیب اعضای شورای مرکزی نظارت بر نام­گذاری اماکن، آقای دکتر محمدرضا نصیری به عنوان استاد برجسته تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی و به پیشنهاد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای عضویت در این شورا انتخاب گردید.
 
 این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است. بنابراین تا قبل از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل استناد بوده و به منظور دریافت نظرهای کارشناسان و صاحب نظران ارائه شده است.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد