به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

(مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ  ۲۴/۶/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۸ مورخ ۲۴/۶/۸۸ ، براساس مصوبه مورخ ۹/۴/۸۸ شورای فرهنگ عمومی آیین نامه «نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱: هدف از نام­گذاری روزها و مناسبت­های خاص، تقویت مؤلفه­ های هویت ملی ایرانیان و بزرگداشت شخصیت­ها، ارزش­ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی در جامعه است.

ماده ۲: روزها و مناسبت­های خاص به دو دسته تقسیم می شود:

الف ) مناسبت های مندرج در «متن تقویم» (مناسبتهای ملی – اسلامی)

ب ) مناسبت های مندرج در «ضمیمه تقویم» (مناسبتهای صنفی – اسلامی)

ماده ۳: روزها و مناسبت­های مندرج در متن تقویم به مناسبت هایی اطلاق می­ شود که دارای حداقل یکی از ویژگی­ های زیر باشد:

الف) برای قشرهای مختلف ملت مهم و تأثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد؛

ب) همه مناطق کشور، آن مناسبت را مرتبط با خود بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد؛

ج) تقویت کننده حداقل یکی از «مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان» باشد.

ماده ۴:‌ روزها و مناسبت‌هایی که دارای ویژگی های فوق نباشند، در ضمیمه تقویم آورده می شود.

ماده ۵: پیشنهاد نام‌گذاری، کاهش، افزایش و یا هر گونه تغییر و اصلاح روزها و مناسبتهای خاص از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای فرهنگ عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می شود.

ماده ۶: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبتهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.

ماده ۷: این آیین­ نامه مشتمل بر ۷ ماده در جلسه ۶۴۸ مورخ ۲۴/۶/۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد